Proje Hakkında

Accenture Türkiye Enerji Grubu, AB-Türkiye Mali İşbirliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA 2012 yılı programlaması kapsamında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) koordinasyonunda, 12 ay süreli “Doğal Gaz Ticareti Platformu için Tasarım ve Uygulama Planının Oluşturulması” projesini yürütmüştür. Proje hedefleri doğrultusunda oluşturulan çıktılar 5 ana başlıkta özetlenmektedir: